Filtrowanie folderów zawierających media

Istnieje możliwość wyświetlania tylko tych folderów, które zawierają media. W tym celu należy nacisnąć ikonę z filtrem znajdującą się ponad drzewem z folderami:

W celu pokazania wszystkich folderów (również tych, które nie zawierają obecnie żadnych mediów) należy ponownie kliknąć na ikonę z filtrem.