Wstęp

Edytor jest to narzędzie, w którym edytuje się kod obiektów. Edytor posiada wiele zaawansowanych funkcji, które będą opisane w kolejnych rozdziałach. 
W edytorze może być otwarte wiele obiektów jednocześnie. W takim przypadku obiekty te są otwierane w zakładkach. Nawigacja pomiędzy zakładkami jest możliwa zarówno poprzez wybieranie ich myszką, jak również poprzez skróty klawiszowe.
Kod pisany w edytorze jest automatycznie kolorowany zgodnie ze składnią języka, w którym jest tworzony.