Opis interfejsu

Edytor przedstawiono na poniższym obrazku:


Opis elementów:

  1. Główne okno edytora
  2. Menu górne - umożliwia wstawianie elementów do kodu (np.: sprawdzanie czy użytkownik posiada przywileje, odnośnik do innego obiektu itp.)
  3. Menu dolne - podstawowe funkcje w edytorze - cofnij, powtórz, zmień wielkość liter, skomentuj, przesuń tekst
  4. Menu kontekstowe dostępne po kliknięciu prawego przycisku myszy.