Opis

Metoda pozwalająca przeglądać historię istniejących obiektów. Dostarcza informacji o wszystkich zmianach, jakie były wykonywane na obiekcie począwszy od jego utworzenia, a także umożliwia porównanie pomiędzy wersjami:

Przykładowe oknow przeglądania historii zostało zamieszczone na poniżej: