Przesuwanie i komentowanie kodu

W edytorze jest możliwość ustawienia wcięcia jednocześnie dla kilku linii (przesuwanie). W tym celu należy wybrać ikonę z menu dolnego lub użyć skrótu klawiszowego (standardowo Ctrl + T).
W przypadku gdy chcemy przesunąć linię w lewo należy użyć ikonę po lewej stronie stronie, lub użyć skrótu klawiszowego (standardowo Ctrl + Shift + T).