Przykłady

Wysłanie wiadomości e-mail do smtp@mail.pl:

 $email.sendMessage("smtp.mail.pl", "login", "password", "Jan Kowalski",
  ["smtp@mail.pl"], (Object[])null, (Object[])null,
  "Hello!", "Hello!!! Message content ! Jan", "ISO-8859-2", null


Wysłanie wiadomości e-mail zawierającej załącznik:

 $email.sendMessage("smtp.mail.pl", "login", "password", "Jan Kowalski ",
  ["smtp@mail.pl"], ["Tola "], (Object[])null,
  "ending attachments!", "Here are my files from P_MEDIA with ID 1 i 2!", "ISO-8859-2",
  $sql.read("select FILE_NAME,CONTENT,(select VALUE from P_MIME_TYPES where ID=P_MIME_TYPE_ID) from P_MEDIA where ID in (1,2)"))


Wypisanie ilości wiadomości znajdujących się w skrzynce pocztowej w folderze "INBOX"

 

 $email.openMailBox("mail.test.pl", "user", "pass", "pop3", "INBOX")
 Message count: $email.getMessageCount()
 $email.closeMailBox()


Wypisanie wszystkich nadawców wiadomości które dziś trafiły na skrzynkę pocztową

 $email.openMailBox("mail.test.pl", "user", "pass", "pop3", "INBOX")
 $=("@message", (Map)null)
 $email.listMessagesBySentDate("@message", $today(), (Date) null, {
   Message from: $email.getFirstEmail($@message.get("from"))
 })
 $email.closeMailBox()