Opis

Zarządzanie połączeniami jest modułem aplikacji jDesigner odpowiedzialnym za konfigurację połączenia aplikacji z serwerem jPALIO. Dostęp do modułu odbywa się za pomocą wybrania przycisku "Połączenia" w panelu górnym aplikacji. Szczegółowo jest to pokazane na poniższym obrazku: Moduł zarządzania połączenia nie tylko służy do nawiązania połączenia z instancją, ale wykorzystywany jest często do gromadzenia i zapisywania często używanych połączeń, przez co praca z kilkoma instancjami czy przełączanie się między instancjami jest proste i nie wymaga zapamiętywania parametrów połączenia.

Przycisk  "Połączenia" do uruchomienia modułu jest dostępny zaraz po otwarciu aplikacji. Po nawiązaniu połączenia z instancją w dalszym ciągu przycisk i moduł jest dostępny, można wtedy przeglądać aktywne sesje oraz nawiązywać nowe za pomocą tego modułu.

UWAGA:
Jeżeli połączenie w trakcie aktywnej sesji zostanie przerwane i serwer nie będzie dostępny ikona przycisku "Połączenia" zmieni się. Będzie to wyglądało jak na rysunku poniżej:W momencie, kiedy serwer będzie ponownie dostępny sesja zostanie automatycznie przywrócona.