Wyszukiwanie instancji

Aplikacja jDesigner pozwala gromadzić i zapamiętywać często używane połączenia. W zakładce "Wyszukiwanie" przy otwieraniu nowej sesji widoczne są zapamiętane adresy połączeń wraz z nr portu przez który jDesigner łączy się z serwerem.

Widok listy połączeń przedstawiony jest na obrazku:Dodanie nowego połączenie możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku plusa, analogicznie usunięcie zaznaczonego serwera następuje po użyciu przycisku minusa. Przy dodawaniu połączenia należy wypełnić okno dialogowe podając nazwę hosta oraz port:
Po wybraniu serwera i wciśnięciu przycisku plusa w drzewie serwera automatycznie pobierana jest lista instancji z serwera, co umożliwia połączenie się z instancją poprzez dwukrotne kliknięcie na liście instancji. Zatem, na liście wyszukiwania widoczne są serwery wraz z listą instancji, natomiast nie ma możliwości dodawania połączenia do pojedynczej instancji.