Sesje

Sesja jest pojedynczym połączeniem nawiązanym pomiędzy aplikacją jDesigner a serwerem jPALIO. Podczas pracy z aplikacją możliwe jest otwieranie wielu sesji jednocześnie. Zarządzanie aktywnymi sesjami jest możliwe poprzez okno "Wybieranie sesji" dostępne pod przyciskiem "Połączenia" pokazanym w opisie. Jeżeli aplikacja nie posiada jeszcze żadnej sesji pojawi się automatycznie okno otwierania nowej sesji zamiast okna aktywnych połączeń.

Okno aktywnych połączeń zawiera listę sesji powiązanych z aplikacją. Wygląda ono następująco:


Operacje, jakie można wykonać na aktywnych połączeniach dostępne są w menu kontekstowym prawego przycisku myszy. Poniżej pokazano wygląd menu aktywnego połączenia:Jak widać jest to miejsce w którym można także zmienić hasło użytkownika wykorzystywane do łączenia się z instancją oraz podgląd podstawowych informacji o użytkowniku. Jest to jedyne miejsce gdzie można dokonać podglądu swoich danych.