Automatyczne zamykanie znaczników html

Edytor potrafi automatycznie wstawić znacznik zamykający dla otwartych znaczników html. Np. dla otwartego znacznika

<html>
po wpisaniu znaków </ automatycznie wstawiany jest znacznik zamykający. W wyniku czego rezultatem jest
<html></html>