Klonowanie kodu

W przypadku gdy istnieje potrzeba szybkiego napisania kodu o podobnej strukturze można wykorzystać klonowanie zamiast długotrwałego kopiowania i wklejania (ang. copy & paste). Aby zduplikować linię należy najechać kursorem na wybraną linię i wcisnąć Ctrl + B. Wynikiem czego jest powtórzona linia. Np. po wciśnięciu skrótu Ctrl + B na linii z treścią

$=(@x1, 0)

edytor duplikuje linię do postaci

$=(@x1, 0)
$=(@x1, 0)

ustawiając przy tym kursor w drugiej linii. Analogicznie można postąpić z zaznaczonym blokiem tekstu. Wtedy po użyciu skrótu Ctrl + B następuje duplikacja zaznaczonego kodu i wklejenie kodu za kursorem. Np. zaznaczając kod 


i uruchamiając skrót edytor klonuje kod do postaci