Opis

Moduł Cache pozwala na buforowanie i przechowywanie dowolnych danych, które są widoczne w obrębie całej instancji jPALIO. W przeciwieństwie do informacji przechowywanych np.: w zmiennych globalnych, dane umieszczone w module Cache nie są usuwane po zakończeniu przetwarzania strony.

Dostępne są następujące typy buforów:

Moduł ten najczęściej jest wykorzystywany do przechowywania wyników zapytań SQL, które są często używane w systemie (np.: dane słownikowe potrzebne do generowania list w formularzach) lub ich wykonanie jest bardzo obciążające dla systemu (np.: wygenerowanie raportów w nocy, kiedy system jest mniej obciążony, tak aby były dostępne później).