API

Dokumentacja funkcji modułu Cache dostępna jest pod adresem http://jpalio.torn.com.pl/modules/palio/modules/Cache.html.