Wstęp

Język Super Palio jest językiem alternatywnym dla klasycznego języka jPALIO. Jego funkcjonalność jest identyczna z kodem jPALIO, ale sposób kodowania zupełnie inny. O ile kod jPALIO można przyrównać np. do kodu PHP gdzie w treści strony HTML są wstawki z instrukcjami, o tyle Super Palio bardziej przypomina klasyczny język programowania, taki jak C, składający się z bloków i instrukcji.

Język Super Palio w porównaniu z kodem klasycznym jPALIO:

Kod Super Palio jest umieszczany jako blok w obiektach typu jPALIO Classic. Taki blok jest rozpoczynany znakami ${ i kończony znakiem }.