Porównanie języka jPALIO i Super Palio

Przykładowe konstrukcje w obu językach
Konstrukcja Kod jPALIO Kod Super Palio
wypisanie tekstu na ekran Ala ma kota "Ala ma kota";
inicjalizacja zmiennej lokalnej $=(@name, "Some value")
$=("@name", Some value)
$=(@name, Some value)
$=("@name", "Some value")
@name = "Some value";
konkatenacja ciągów znaków $+(["Ala ma ", $@catName, " i ", $@dogName]) "Ala ma " + @catName + " i " + @dogName;
operacje arytmetyczne $+($*($@i, 2), 1) @i * 2 + 1;
operacje logiczne $>($@i, 3) @i > 3;
instrukcja if $if($and($>($@i, 3), $<=($@j, 2)), { ... })
if(@i > 3 && @j <= 2, { "..."; });
trzyargumentowy warunek $?($>($@i, 3), "more", "less") @i > 3 ? "more" : "less";
instrukcja for $for(@row, $@data, { ... }) for("@row", @data, { "..."; });