Przykłady

Przykład 1: Lista użytkowników systemu z ilością sesji, oraz średnia ilość sesji na użytkownika.

Treść strony HTML generowana jest za pomocą klasycznego kodu jPALIO, natomiast inicjalizacja zmiennych i wszelkie obliczenia ujęte są we wstawkach Super Palio w celu skrócenia zapisu i poprawienia czytelności kodu.

 

${
@data = sql.read("select LOGIN,(select count(1) from P_SESSIONS where P_USER_ID=P_USERS.ID) from P_USERS order by LOGIN");
@i = (Object[])null;
@sum = 0;
}
<table border="1">
<tr><th>Login</th><th>Sesje</th></tr>
$for("@i", $@data, {
${ @sum = @sum + (Long)@i[1]; }
<tr><td>$@i[0]</td><td>$@i[1]</td></tr>
})
</table>
<p>Average sessions per user: ${ mth.round(@sum / util.length(@data)); }</p>

Przykład 2: To samo co poprzednio, ale w całości w kodzie Super Palio.

${
 @data = sql.read("select LOGIN,(select count(1) from P_SESSIONS where P_USER_ID=P_USERS.ID) from P_USERS order by LOGIN");
 @i = (Object[])null;
 @sum = 0;

 "<table border=\"1\">";
  "<tr><th>Login</th><th>Sesje</th></tr>";
  for("@i", @data, {
   @sum = @sum + (Long)@i[1];
   "<tr><td>"; @i[0]; "</td><td>"; @i[1]; "</td></tr>";
  });
 "</table>";
 "<p>Average sessions per user: "; mth.round(@sum / util.length(@data)); "</p>";
}