Przykłady

Przykład 1
Odczyt i wypisanie na ekran logów jPALIO

$try({
 $try({
  $=(reader, $pipe.openReader("/opt/jpalio/logs/jpalio.log", "FILE", "ISO-8859-2"))
 }, {
  $error.getLastError()
  $=(reader, null)
 })
 
 $ifNotNull($reader, {
  $pipe.readLines((java.io.BufferedReader)$reader, "line", {
   $line<br>
  })
 })
}, {
 $pipe.closeReader((java.io.BufferedReader)$reader)
})


Przykład 2
Zapis kilku linii tekstu do pliku 

$try({
 $try({
  $=(writer, $pipe.openWriter("/tmp/abc.xyz", "FILE", "ISO-8859-2"))
 }, {
 	$error.getLastError()
  $=(writer, null)
 })
 
 $ifNotNull($writer, {
  $pipe.write((java.io.BufferedWriter)$writer, "first line of text\n")
  $pipe.write((java.io.BufferedWriter)$writer, "second line of text\n")
  $pipe.write((java.io.BufferedWriter)$writer, "third line of text\n")
 })
}, {}, {
 $// Need to close pipe.
 $pipe.closeWriter((java.io.BufferedWriter)$writer)
})

$// Display and delete file.
$replaceRegex($toString((byte[])$disk.read("/tmp/abc.xyz"), "ISO-8859-2"), "\n", "<br>")
$disk.deleteFile("/tmp/abc.xyz")