API

Dokumentacja funkcji modułu Pipe dostępna jest pod adresem http://jpalio.torn.com.pl/modules/palio/modules/Pipe.html.