Obiekty

Prefiks wszystkich kodów obiektów powinien odpowiadać hierarchii katalogu do którego został przypisany dany obiekt. Odnosząc się do powyższej przykładowej struktury katalogów dla obiektu umieszczonego w katalogu:

samples -> features -> userInterface -> mvc

obiekt powinien posiadać następujący prefiks:

samples.features.userInterface.mvc.

Aplikacja jDesigner automatycznie podpowiada prawidłowy prefiks kodów dla tworzonych obiektów

Dalsza część kodu obiektu zależy od jego zawartości. W przypadku gdy obiekt zawiera definicję klasy należy użyć nazwy tej klasy. Oczywiście zakładamy, że nazwa klasy (np. Groovy) jest zgodna z konwencją JAVA. Przykładowo dla klasy o nazwie SampleController z powyższego katalogu, pełny kod obiektu będzie następujący:

samples.features.userInterface.mvc.SampleController

Obiekty nie zawierające definicji klasy można porównać do metod, stąd zalecane jest nazywanie ich zgodnie z konwencją nazywania metod w języku JAVA. Kod obiektu powinien być dokończony dowolną sekwencją wyrazów pisanych wg konwencji camel case pisząc pierwszy wyraz z małej litery. Przykładowo dla obiektu realizującego wyświetlanie obiektów (objects list), z powyższego katalogu, pełny kod obiektu będzie następujący:

samples.features.userInterface.mvc.objectsList

Dobrą praktyką jest nadawanie takich kodów obiektom (a właściwie jego ostatni członom), aby po samym kodzie można było stwierdzić za co odpowiedzialny jest dany obiekt. Przykładowo obiekt realizujący "jakąś operację" (do some operation) nie powinien mieć kodu typu:

samples.dso

tylko

sample.doSomeOperation

 

Dla obiektów przypisanych do strony kod obiektu powinien być taki sam jak kod strony

Przykład prawidłowo nazwanych obiektów w aplikacji jDesigner: