Przemieszczanie kodu w górę i dół

Aby przenieść linię kodu do następnej linii należy użyć skrótu Ctrl + Shift + ↓. Przykładowo mając kod oraz kursor w 3 linii tak jak na rysunku


po użyciu skrótu do przemieszczenia linii w dół następuje zmiana do postaci

Możliwa jest odwrotna operacja po użyciu skrótu Ctrl +Shift + ↑ powodująca przemieszczenie linii w górę. Analogicznie z użyciem tych samych skrótów klawiszowych działa przemieszczenie zaznaczonego bloku kodu w górę i dół. Przykładowo mając zaznaczony kod


a następnie używając skrótu do przesuwania kodu w górę następuje zmiana kodu na