Otaczanie kodu znacznikami zamykającymi

Po zaznaczeniu bloku kodu możliwe jest jego szybkie otoczenie znakami "", '', [], {}, (). Przykłady użycia:

1. dobrą praktyką jest otaczanie wartości parametrów w znacznikach html pomiędzy podwójnymi cudzysłowami. Migrując z starej postaci kodu takiej jak


można szybko otoczyć zaznaczoną wartość pola id w podwójny cudzysłów za pomocą skrótu Shift + " otrzymując

Analogicznie można otoczyć blok kodu znakami pojedyńczego cudzysłowu za pomocą skrótu Shift + '.

2. szybkie rzutowanie typu parametru. Mając zaznaczony dowolny blok kodu można szybko otoczyć go nawiasami okrągłymi. Przykładowo mając fragment kodu

można po użyciu skrótu Shift + ( otoczyć go nawiasami okrągłymi do postaci

Podobne działanie jest zdefiniowane dla nawiasów kwadratowych (Ctrl + [) oraz nawiasów sześciennych (Ctrl + {).