Transformacje

jDesigner posiada narzędzie do zmiany wielkości liter w tekście. Możliwe są 4 następujące przekształcenia:

  1. Wielkie litery - wszystkie małe litery zostaną zamienione na wielkie, wielkie pozostaną bez zmian
  2. Małe litery - wszystkie wielkie litery zostaną zamienione na małe, małe pozostaną bez zmian
  3. Kapitalizuj - wszystkie pierwsze litery w wyrazach zostaną zamienione na wielkie, pozostałe zostają zamienione na małe
  4. Zamień małe i duże litery - zamienia duże litery na małe, a małe na duże
Transformacja jest dostępna z menu po wyborze Edycja -> Transformacja