Opis

Aplikacja jDesigner jest przygotowana do autoryzowanej pracy i wielu użytkowników. Niezbędne jest zatem, aby umożliwiała zarządzanie użytkownikami. Jest to możliwe w module "Użytkownicy" aplikacji. Moduł ten nie jest dostępny dla zwykłego użytkownika, a jedynie dla administratora, którego login i hasło ustawiane jest w pliku konfiguracyjnym instancji. Aby ustawić takiego użytkownika należy do pliku xml instancji dodać wpis:

 <admin user="adminLogin"  password="pass"/> 

Po zalogowaniu się do jDesignera jako powyższy administrator i wybraniu modułu "Użytkownicy" widoczny jest panel zarządzania użytkownikami.

UWAGA:
Użytkownik jDesigner nie jest użytkownikiem aplikacji napisanych w jPALIO. Są to użytkownicy całkowicie niezależni od modułu User w jPALIO i nie należy ich mylić ani wiązać ze sobą.