Wstawianie elementów

By wstawić element do kodu należy albo nacisnąć przycisk z górnego menu, albo wybrać Wstaw z menu dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy:


W edytorze do kodu, przy pomocy okien dialogowych, można wstawić następujące elementy:

  1. Funkcję jPALIO - wstawia wywołanie funkcji; otwiera się okno dialogowe ze spisem wszystkich dostępnych funkcji jPALIO wraz z dokumentacją: 
  2. Obiekt - wstawia wywołanie obiektu; otwiera się okno dialogowe ze spisem obiektów zhierarchizowanych w drzewie.
  3. Media - umożliwia wstawienie dowolnych mediów (obrazków, flashy itp.) - więcej w media.
  4. Strona - wstawia link do wybranej strony; otwiera się okno dialogowe ze spisem stron zhierarchizowanych w drzewie; więcej w strony.
  5. Przywilej - wstawia sprawdzenie czy użytkownik posiada wybrany przywilej; otwiera się okno dialogowe ze spisem przywilejów zhierarchizowanych w drzewie; więcej w przywileje.
  6. Wstawia globalny parametr - wstawia wywołanie globalnego parametru instancji w kodzie; otwiera okno z listą wszystkich parametrów; więcej w parametry.