Wywołanie okna tworzenia rewizji

W celu wywołanie okna umożliwiającego stworzenie rewizji należy kliknąć prawym przyciskiem
myszy na obszarze okna, zawierającego listę obiektów, a następnie wybrać z menu: „Zespół” -
> „Stwórz rewizję”. W zależności od aktualnej pozycji kursora, możemy uzyskać następujące
rezultaty: