Lista zmodyfikowanych obiektów

Lista zmodyfikowanych obiektów może zostać przedstawiona na dwa sposoby:

 

 

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na folder, powoduje pokazanie się menu, które umożliwia
automatyczne zaznaczenie/odznaczenie wszystkich obiektów, które znajdują się w tym folderze.

W celu odróżnienia obiektów usuniętych od istniejących, zostały one wyróżnione kolorem szarym.
Przykład został zaprezentowany na rysunku powyżej.