Wyszukiwanie

Aby wyszukać tekst w kodzie należy nacisnąć odpowiedni skrót (standardowo Ctrl + F) lub wybrać z menu Wyszukiwanie -> Znajdź tekst. Po wyszukaniu tekstu zostanie on podświetlony na żółto w edytorze.

Aby przejść do kolejnego znalezionego tekstu należy użyć odpowiedniego skrótu (standardowo F3) lub wybrać z menu Wyszukiwanie -> Znajdź następny.
Aby uruchomić zamienianie tekstu należy nacisnąć odpowiedni skrót (standardowo Ctrl + R) lub wybrać z menu Wyszukiwanie -> Znajdź i zamień.

Aby przejść do wybranej linii należy nacisnąć odpowiedni skrót (standardowo Ctrl + G) lub wybrać z menu Wyszukiwanie -> Przejdź do linii.