Przeglądanie historii obiektu

W oknie historii obiektu domyślnie wyświetlane są jedynie modyfikacje, które były w zawarte w
rewizji. Zaznaczenie opcji „Wyświetl automatyczne archiwizacje” powoduje, że wyświetlone zostaną
również automatyczne archiwizacje danego obiektu.