Opcje

Edytor można dopasowywać do swoich potrzeb. W tym celu należy wybrać Opcje -> Dostosuj edytor, lub Preferencje -> Ustawienia jDesigner'a -> Edytor. 
W ustawieniach można przełączać wygląd, czcionkę i kolory, jak również przełączać działanie dodatkowych ficzerów i inne.

Dostępne są również szybkie ustawienia takie jak wielkość czcionki, format pokazywania elementów HTML, numerowanie oraz zawijanie linii. (Opcje te są dostępne z Menu -> Opcje oraz z menu kontekstowego po wciśnięciu prawego przycisku myszy.