Lista użytkowników

W lewym panelu modułu użytkownicy widnieje lista użytkowników aplikacji jDesigner. W tym miejscu widnieją wszyscy użytkownicy posiadający możliwość korzystania z aplikacji. Listę użytkowników prezentuje obraz poniżej:Dodanie użytkownika następuje poprzez wciśnięcie przycisku plusa, przycisk minusa analogicznie usuwa użytkownika. Przy dodawaniu użytkownika pojawia się okno dialogowe w którym należy podać login i hasło użytkownika.