Opis

Maduł ERD umożliwia tworzenie oraz graficzną prezentację diagramów związków encji. Umożliwia ręczne tworzenie schematu bazy danych, a także import/eksport diagramu do innego formatu (np. XML, GIF, txt). z