Zmiana nazwy zmiennej lokalnej

Aby zmienić nazwę zmiennej lokalnej (zaczynającej się od @), należy kursorem najechać na zmienianą wartość, a następnie użyć skrótu klawiszowego (standardowo Ctrl + Shift + R), a następnie wpisać nową nazwę i zatwierdzić klawiszem Enter. W celu poprawnej refaktoryzacji dokument nie powinien zawierać żadnych błędów kompilacji lokalnej. Nie ma znaczenia czy zostanie zaznaczona deklaracja czy wywołanie zmiennej lokalnej, zmiana zostanie dokonana w całym dokumencie. Nie zostaną zmienione zakomentowane zmienne lokalne o tej samej nazwie.
Aby anulować zmianę wystarczy wcisnąć Esc lub skrót związany z cofnięciem (Standardowo Ctrl + Z). Po refaktoryzacji możliwe jest również cofnięcie zmian w tym celu wystarczy użyć standardowego cofnięcia, a cała refaktoryzacja zostanie cofnięta za jednym zamachem.