Wywołanie modułu

Aby uruchomić moduł ERD, wystarczy wybrać zakładkę "ERD" z panelu narzędzi.

 

 

Spowoduje to wywołanie modułu ERD.