Parametry użytkownika

Panel parametrów użytkownika pozwala na zarządzanie parametrami ustawianymi podczas tworzenia użytkownika. Panel ten widnieje na górze ekranu po prawej stronie:Dodatkowo oprócz zmiany standardowych parametrów jak istnieje tutaj możliwość zablokowania użytkownika. Użytkownik zablokowny nie ma możliwości logowania się do aplikacji, aczkolwiek cały czas istnieje w bazie. W każdej chwili może zostać odblokowany i  posiada wtedy wszystkie uprawnienia jakie miał przed zablokowaniem.

W tym miejscu jest także możliwość zmiany hasła wybranego użytkownika. Ważne jest to, że można dokonać zmiany hasła bez konieczności podawania starego hasła. Jest to spowodowane tym, że dostęp do tego modułu ma jedynie administrator i ma on prawo do ustawiania nowego hasła użytkownikom. Każdy użytkownik może także zmienić swoje hasło, aczkolwiek wymagana jest wtedy znajomość starego hasła. Zmiana hasła w panelu parametry modułu "Użytkownicy" odbywa się w oknie dialogowym, pojawiającym się po wciśnięciu przycisku "Zmień hasło".