Wyciąganie zmiennej lokalnej

W jDesignerze jest możliwość wydzielenia części kodu do zmiennej lokalnej. W tym celu należy zaznaczyć kod, który chcemy wydzielić do zmiennej lokalnej, a następnie użyć refaktoryzacji Wydziel zmienną lokalną (standardowy skrót Alt + Shif + L).
Gdy wyciągamy kilka napisów zostaną one zagregowane przez konkatenację w jeden string:

<label for="use_lead">$toUpperFirst((String)$*jpalio.cms.i18n.get("label.uses_lead"))</label>

zostanie zamienione na:

$=(@temp_name, $+(["<label for=\"use_lead\">", 
$toUpperFirst((String)$*jpalio.cms.i18n.get("label.uses_lead")), "</label>"])) $@temp_name

Po wyciągnięciu zmiennej lokalnej zostaje utworzone przypisanie do zmiennej, a następnie wywołanie jej w miejscu gdzie wcześniej występował wydzielany kod.