Opis komponentów

Odpowiada tabeli z relacyjnej bazy danych. Zawiera listę atrybutów spośród których każdy ma określony typ danych. Przykładowa tabela została zaprezentowana poniżej:

Wszystkie atrybuty, za wyjątkiem klucza głównego(Id) są domyślnie obligatoryjne. W celu oznaczenia wybranego atrybutu jako obowiązkowy, wystarczy zaznaczyć wybrany atrybut, co spowoduje zaznaczenie znajdującej się przy nim kropki na czarno:

Istnieje również możliwość zamiany kolejności poszczególnych atrybutów. Wystarczy jedynie kliknąć strzłkę znajdującą się przy wybranym atrybucie:

 

Jest to tabela, która stanowi połączenie pomiędzy dwoma tabelami typu StdTable, w przypadku gdy relacja między tymi tabelami była M:N. Podobnie jak w przypadku zwykłej tabeli, można w niej deklarować kolejne atrybuty.

Tabela

Połączenie pomiędzy dwoma tabelami StdTable. Component na połączeniu zawiera nazwę atrybutu, który jest kluczem tabeli.

Połączenie pomiędzy tabela StdTable oraz LinkTable. Component na połączeniu zawiera nazwę atrybutu, który jest kluczem tabeli.

Pole opisu.