Wyciąganie kodu do nowego obiektu

Podobnie jak wyciąganie kodu do zmiennej lokalnej, można wydzielić kod do nowego obiektu. W tym celu należy skorzystać z refaktoryzacji Wyciągnij obiekt (standardowo Ctrl + M).
Po zaznaczeniu tekstu i wybraniu opcji wyciągnięcia do obiektu zostanie wyświetlone okienko, w którym należy wpisać kod i nazwę nowotworzonego obiektu. Po zaakceptowaniu zostanie utworzony obiekt z kodem, który zaznaczyliśmy, a kod ten w refaktoryzowanym obiekcie zostanie zamieniony na wywołanie nowego obiektu.