Inline zmiennej lokalnej

W celu zastąpienia wywołań zmiennej lokalnej treścią jaka została przypisana do zmiennej lokalnej należy skorzystać z refaktoryzacji Inline zmiennej lokalnej (standardowo Alt + Shift + I).
Po zaznaczeniu zmiennej i wybraniu refaktoryzacji zostanie wyświetlony komunikat o ilości wystąpień zmiennej, w którym możemy potwierdzić nasz wybór lub wycofać zmiany.
Jak wszystkie inne refaktoryzacje możliwe jest cofnięcie zmian poprzez mechanizm cofania (standardowo Ctrl + Z).

Przykład:

$@=(@val, "Text")
${
	@temp = @val;
}
This is some $@val.

po inline @val kod zostanie zamieniony na

${
	@temp = "Text";
}
This is some Text.