Refakoryzacja - opis

W jDesignerze jest mechanizm refaktoryzacji kodu. W obecnej wersji jest dostępna refaktoryzacja lokalna. Najlepszym sposobem na korzystanie z refaktoryzacji jest zapoznanie się ze skrótami klawiszowymi. Refaktoryzacja dostępna jest również z menu głównego, jak i w menu kontekstowym po kliknięciu prawego przycisku myszy.