Zarządzanie rolami

Użytkownicy aplikacji jDesigner posiadać mogą różne role oraz w zależności od nich mogą wykonywać różne czynności w aplikacji. Moduł "Użytkownicy" pozwala zarządzać tymi rolami, tzn. przypisywać zdefiniowane role do użytkowników. Poniżej panelu parametrów użytkownika widnieje panel Ról:


Panel ten zawiera listę ról przypisanych użytkownikowi wybranemu na liście użytkowników. Dodawanie roli bądź jej zabieranie odbywa się za pomocą przycisków plusa i minusa odpowiednio.

Przy przypisaniu roli użytkownikowi w oknie dialogowym wybieramy jedną ze zdefiniowanych ról:Przypisywane role wybierane są z listy zdefiniowanych ról i nie ma możliwości edycji tej listy. W wersji 7.4 jPALIO istnieje 5 ról do przypisania: