API

Dokumentacja funkcji modułu Bar dostępna jest pod adresem http://jpalio.torn.com.pl/modules/palio/modules/Bar.html.