Opis

Ads jest modułem jPALIO służącym do obsługi serwera z reklamami.

W module są możliwe trzy statusy: [A]ctive, [B]locked, [D]eleted. Moduł obsługuje dwa typy rotatora reklam: [S]impleRotator (wyświetla reklamy po kolei), [D]rawRotator (losowanie reklam z uwzględnieniem wag).
Moduł ten umożliwia później wyświetlenie statystyk wyświetleń oraz kliknięć w reklamy.