Typy danych

Zależności pomiędzy typami danych dostępnymi w systemie są hierarchiczne według schematu


Zestawienie typów danych

Stringtyp danych odpowiadający typowi java.lang.String; zmienne typu String to ciągi znaków umieszczane w podwójnych cudzysłowach (w przypadku tekstów prostych, czyli takich, które składają się z jednego wyrazu, użycie cudzysłowów jest nieobowiązkowe); aby w ciągu znaków umieścić znak podwójnego cudzysłowu lub znak backslash należy go poprzedzić znakiem backslash.
"text text text"
onewordstring
""
"description \"quotation\" description"

Long
typ danych odpowiadający typowi java.lang.Long; zmienne typu Long to liczby całkowite ze znakiem lub bez znaku.
879
-52322
0 

Boolean
typ danych odpowiadający typowi java.lang.Boolean; zmienne typu Boolean mogą przyjmować wartości logiczne oznaczające prawdę lub fałsz.
true
false

BigDecimal
typ danych odpowiadający typowi java.math.BigDecimal; zmienne typu BigDecimal to liczby zmiennoprzecinkowe ze znakiem lub bez znaku. Tego typu używamy zwłaszcza gdy chcemy przechowywać wartości pieniężne.
-0.75982
11.034
3.14159265358979

Date
typ danych odpowiadający typowi java.util.Date; zmienne typu Date to daty, które w kodzie aplikacyjnym mogą być zapisywane w dowolnym z trzech formatów d-M-y, d-M-y H:m,d-M-y H:m:s, gdzie d oznacza numer dnia miesiąca, M oznacza numer miesiąca, y oznacza rok, H oznacza godzinę, m oznacza minuty, s oznacza sekundy; istnieje możliwość uzyskania bieżącej daty przy użyciu słowa kluczowego SYSDATE, przy czym wielkość liter w tym słowie kluczowym nie ma znaczenia.
14-04-966
1-1-2005 15:45
sysdate 

LinkedList
typ danych odpowiadający typowi java.util.LinkedList; zmienne typu LinkedList to listy elementów typu Object[]; zmienne te nie mogą być zapisywane bezpośrednio w kodzie aplikacyjnym lecz służą do odpowiedniego sterowania kodem aplikacyjnym; wartości typu LinkedList to typowo wyniki zapytań SQL typu SELECT, które mogą być używane jako parametry wywołań funkcji i instrukcji for.
$=(@linkedList, $sql.read("select ID, LOGIN from P_USERS"))
$=(@oneElement, (Object[])null)
$for(@oneElement, $@linkedList, {
	id=$@oneElement[0], login=$@oneElement[1]
})
HashMap
typ danych odpowiadający typowi java.util.HashMap; zmienne typu HashMap to zbiory par elementów typu Object, z których jeden stanowi klucz a drugi wartość; zmienne te nie mogą być zapisywane bezpośrednio w kodzie aplikacyjnym; wartości typu HashMap mogą być wykorzystywane jako parametry wywołań funkcji.

TreeMap – typ danych odpowiadający typowi java.util.TreeMap; zmienne typu TreeMap to posortowane zbiory par elementów typu Object, z których jeden stanowi klucz a drugi wartość; zmienne te nie mogą być zapisywane bezpośrednio w kodzie aplikacyjnym; wartości typu TreeMap mogą być wykorzystywane jako parametry wywołań funkcji.

PalioCode – kod jPALIO zapisywany w kodzie aplikacyjnym jako ciąg instrukcji jPALIO w nawiasach klamrowych; w kodzie aplikacyjnym nie można definiować zmiennych typu PalioCode, lecz jedynie stosować kod jPALIO bezpośrednio w postaci parametrów wywołań funkcji oczekujących argumentów typu PalioCode.

{ $=(var, 7) $var }

Object[]
zmienne typu Object[] to tablice wartości dowolnego typu; w kodzie aplikacyjnym tablicę zapisuje się w nawiasach kwadratowych w postaci ciągu wartości oddzielonych przecinkami. Ten typ to elementy w liście LinkedList.
[19, false, -0.142857, "XYZ"]
[]
["A", [4, 5, 6], [7, 8], sysdate]

byte[]
zmienne typu byte[] to ciągi bajtów; zmienne te nie mogą być zapisywane bezpośrednio w kodzie aplikacyjnym; wartości typu byte[] to typowo zawartości plików binarnych umieszczanych na serwerze za pomocą formularzy uploadu.


Możliwa jest dynamiczna zmiana typów danych przez rzutowanie – poprzedzenie odwołania do wartości zmiennej nazwą typu w nawiasach okrągłych lub konwersję – wywołanie odpowiedniej funkcji.
$for(oneElement,(List)$setOfElements,{
	$toLong($oneElement[0])
})