Komentarze

Istnieją 2 typy komentarzy komentarz rozciągający się począwszy od ciągu znaków $// do końca linii tekstu

$// comment

 

komentarz rozciągający się pomiędzy ciągiem znaków $/* a ciągiem znaków $*/ na dowolną ilość linii tekstu

$/*
   comment
$*/