Wstęp

Platforma jPALIO wspiera tworzenie aplikacji w oparciu o wzorzec projektowy MVC (Model View Controller). Jest to wzorzec, który doskonale sprawdza się w przypadku aplikacji webowych. Zapewnia rozdzielenie warstwy modelu danych, warstwy prezentacji oraz warstwy logiki biznesowej.

Podstawowym komponentem w tym wzorcu jest kontroler. Jest on odpowiedzialny za sterowanie obsługą żądania, wywoływanie komponentów realizujących logikę biznesową związanych z danym żądaniem, przygotowanie modelu danych dla widoku i następnie wywołanie widoku.

Widok w jPALIO MVC to lista obiektów jPALIO (zazwyczaj jednoelementowa), które są wywoływane jeden po drugim. Lista tych obiektów może być dynamicznie modyfikowana podczas przetwarzania.