Widok

Widok w jPALIO MVC to lista obiektów jPALIO, które wywoływane są jeden po drugim w ostatnim etapie przetwarzania żądania. W najprostszej opcji widokiem jest pojedynczy obiekt jPALIO. Zadaniem tych obiektów jest wygenerowanie widoku (zazwyczaj interfejsu użytkownika) na bazie modelu danych przygotowanych w kontrolerze. Obiekty jPALIO implementujące widok wskazywane są poprzez adnotację RequestHandler, a dokładniej poprzez jej pola view i finalView.

Lista obiektów widoków została podzielona na dwie listy. Pierwsza stanowi początek głównej listy (view), a druga stanowi koniec listy (finalView). Lista obiektów widoku może być budowana dynamicznie w trakcie przetwarzania żądania. Służą do tego następujące metody klasy jpalio.mvc.Controller:

setView
Nadpisuje początkową listę obiektów widoku
appendView
Dodaje kolejny obiekt/obiekty do początkowej listy obiektów widoku
setFinalView
Nadpisuje końcową listę obiektów widoku
appendFinalView
Dodaje kolejny obiekt/obiekty do końcowej listy obiektów widoku