Adnotacja jpalio.mvc.annotations.RequestHandler

Adnotacja jpalio.mvc.annotations.RequestHandler służy do oznaczenia metod kontrolera, które powinny brać udział w procesie obsługi żądań skierowanych do danego kontrolera. Dodatkowo definiuje ona statyczny widok oraz uprawnienia jakie powinien posiadać użytkownik z bieżącej sesji aby można było wykonać daną metodę. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pól tej adnotacji wraz z opisem.

Nazwa Opis Wartość domyślna
view Lista kodów obiektów jPALIO, które zostaną umieszczone na początku listy obiektów widoku brak
finalView Lista kodów obiektów jPALIO, które zostaną umieszczone na końcu listy obiektów widoku brak
privs Przywileje wymagane do wywołania danej metody. Wystarczy, że użytkownik w bieżącej sesji będzie posiadał jeden z wymienionych przywilejów. brak
defaultHandler Znacznik określający czy do danej metody powinno być przekierowane żądanie w momencie gdy żadna z metod nie została dopasowana. Tylko jedna z metod kontrolera może być oznaczona jako domyślna. false

Przykłady w Groovy:

@RequestHandler(view=["samples.features.userInterface.mvc.objectsList"], defaultHandler=true)
@RequestHandler(view=["samples.features.userInterface.mvc.objectContent"])