Adnotacja jpalio.mvc.annotations.RequestParam

Adnotacja jpalio.mvc.annotations.RequestParam służy do oznaczania argumentów metod kontrolera. Powinna być ona używana tylko w przypadku argumentów metod oznaczonych jako RequestHandler. Adnotacja ta pełni ważną rolę w algorytmie dopasowania bieżącego żądania do danej metody. Adnotacja ta umożliwia także wiązanie parametrów żądania do argumentów metody. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pól tej adnotacji wraz z opisem.

Nazwa Opis Wartość domyślna
name Nazwa parametru w kontekście bieżącego żądania, która ma zostać związana z danym argumentem metody kontrolera.
brak
value Wymagana wartość parametru o nazwie określonej za pomocą pola name brak
required Określa czy dany parametr jest wymagany aby dana metoda została dopasowana do żądania.
true
format Pole używane do konwertowania wartości parametrów do typów zadeklarowanych w metodzie (np. typu java.util.Date) brak

Przykład w Groovy:

@RequestParam(name="_RowID") Long objectId
@RequestParam(name="objectCode") String objectCode