Opis

Moduł dostarcza niezbędnych narzędzi do obsługi wyjatków(błędów) występujących podczas pracy aplikacji.

Dostępne są metody pozwalające na wyświetlanie danych dotyczących ostatniego wyjątku (get*, stack*), zapisanie dokładnego opisu wyjątku w logach (log*) oraz umozliwiające rzucenie własnego wyjątku w dowolnym momencie wykonywania kodu (throwError) jak i ponowne rzucenie ostatniego wyjątku (throwLastError).

Moduł jest dostępny w każdej instancji jPALIO i nie wymaga dodatkowej kofiguracji.