Algorytm dopasowania metody kontrolera do żądania

Jeżeli w konkteście żądania ustawiony jest parametr requestHandler to wybierana jest metoda o nazwie równej wartości tego parametru z największą liczbą dopasowanych wymaganych parametrów oznaczonych adnotacją RequestParam.

Jeżeli żadna z metod o nazwie równej wartości parametru requestHandler nie zostanie wybrana, wywoływana jest metoda oznaczona jako domyślna (defaultHandler).

W przypadku gdy w kontekście żądania nie jest ustawiony parametr o nazwie requestHandler, metoda wybierana jest tylko na podstawie adnotacji RequestParam argumentów. Wybierana jest metoda o największej liczbie dopasowanych wymaganych parametrów.

W przypadku gdy dopasowane zostaną dwie metody o takiej samej liczbie wymaganych parametrów wyrzucany jest wyjątek. Jest to sytuacja wyjątkowa, która nie powinna mieć miejsca.

Poniższy diagram w sposób ogólny przedstawia omawiany algorytm.